l, d, F Y H:i

XXXV Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych

Informujemy, że dnia 03.09.2016r. odbędzie się XXXV Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego z metą w Podlesicach. Zapraszamy do wzięcia udziału. Odpłatność za udział wynosi 30,00zł od osoby. W opłacie przewidziano przejazd autokarem, posiłek na mecie Złazu, upominek dla uczestnika. Zapisy wraz z wpłatą będą przyjmowane do dnia 15.07.2016r. w dziale DM pokój nr 1 w Budynku Zarządu ul.J. Sobieskiwego 6.

Ilość miejsc ograniczona.