eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Przydatne Strony

Przydatne strony

 

OFERTA - REMONT BALKONÓW

Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych: Remont balkonów zgodnie z załączonym wykazem i wskazanym zakresem.

 

 

 

 

Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią robót i projektem budowlanym. Przypominamy o obowiązku Wykonawcy do zapoznania się ze stanem faktycznym budynków objętych planowanym zakresem remontu, przed opracowaniem oferty.

Wybór Wykonawcy nastąpi w drodze postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Komisję.

Udostępniamy na stronie internetowej:

  1. Wykaz balkonów do remontu
  2. Wzór oferty do wypełnienia przez Wykonawcę

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: mgr inż. Robert Kracla tel.32 401-23-63

 
 
Scroll to top
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO
Klauzula informacyjna Zamknij