Korespondencja elektroniczna zamiast papierowej
 
Proponujemy Państwu dostarczenie korespondencji drogą elektroniczną. Jeżeli wyrażacie zgodę na to, by zamiast tradycyjnej korespondencji papierowej, kierować do Was informację drogą mailową to prosimy o wypełnienie DRUKU
i dostarczenie go do siedziby Zarządu (Ul. Jana III Sobieskiego 6, pok.23), lub zgłoszenie się osobiście do pok. nr.23
 

eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Przydatne Strony

Przydatne strony

 

Oferta pracy - Inspektor budowlany

Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie, zatrudni pracownika na stanowisko inspektora budowlanego

Miejsce pracy: Knurów

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za :

 • prowadzenie nadzoru nad realizacją robót budowlanych w tym instalacyjnych
 • dokonywanie przeglądów technicznych zgodnie z prawem budowlanym
 • udział w sporządzaniu planów remontów oraz modernizacji
 • wykonywanie obmiaru robót, typowanie robót,określenie technologi modernizacji
 • prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie realizacji odbioru nadzorowanych robót
 • nadzór nad pracami konserwacyjnymi i wykonywanymi przez firmy zewnętrzne
 • realizacja całokształtu spraw technicznych związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców dot. zalania mieszkania, ocena przyczyny i wielkości szkody, prowadzenie dokumentacji
 • nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót
 • wykonywanie innych obowiązków i czynności związanych z administrowaniem budynków mieszkalnych, lokali użytkowych

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie
 • uprawnienia budowlane
 • umiejętność kosztorysowania robót i ich rozliczania
 • znajomość programu do kosztorysowania
 • obsługa komputera
 • znajomość problematyki zarządzania i eksploatacji nieruchomości mieszkalnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność, odpowiedzialność, sumienność i dyspozycyjność

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z dokładnym opisem zakresu wykonywanych obowiązków, na poszczególnych stanowiskach zajmowanych w okresie ostatnich 3 lat. CV należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni ul. J. Sobieskiego 6, 44 – 194 Knurów.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatam. Za wszystkie aplikacje dziękujemy

Scroll to top
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO
Klauzula informacyjna Zamknij