Korespondencja elektroniczna zamiast papierowej
 
Proponujemy Państwu dostarczenie korespondencji drogą elektroniczną. Jeżeli wyrażacie zgodę na to, by zamiast tradycyjnej korespondencji papierowej, kierować do Was informację drogą mailową to prosimy o wypełnienie DRUKU
i dostarczenie go do siedziby Zarządu (Ul. Jana III Sobieskiego 6, pok.23), lub zgłoszenie się osobiście do pok. nr.23
 

eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Przydatne Strony

Przydatne strony

W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu zagrożenia epidemicznego a co za tym idzie szeregu ustaw i rozporządzeń zmianom uległy również zasady pracy LWSM.
 
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa LWSM od 13.03.2020:
  • ograniczono do niezbędnych wizyty osób niezatrudnionych w budynkach zarządu, administracji i klubach spółdzielczych.
  • ograniczono do koniecznych (awarie) wszelkie wizje lokalne, odczyty urządzeń, spotkania konsultacyjne itp.
  • zawieszono do odwołania wszelkie procedury wymagające wejścia do lokali mieszkalnych i kontaktu z użytkownikami (przeglądy gazowe, przeglądy kominiarskie itp.)
  • obsługę mieszkańców w siedzibach administracji zorganizowano w ten sposób by nie dochodziło do kontaktów bezpośrednich pracowników z petentami i przynoszonymi dokumentami.
W ramach prac związanych z gospodarskim utrzymaniem terenów LWSM Wykonawcy zobowiązani są do dwukrotnej dezynfekcji zalecanymi środkami , uchwytów, klamek i zamków wszystkich drzwi prowadzących do budynków mieszkalnych, kaset domofonowych, drzwi i kaset sterowania wind oraz innych elementów znajdujących się w wejściach do klatek schodowych często dotykanych przez mieszkańców. Od 01.04. dodatkowo zobowiązani są do przeprowadzenia dezynfekcji w godzinach 14.00 – 16.00 w każdy dzień tygodnia za wyjątkiem niedziel i świąt. W sumie dezynfekcja odbywa się 3 krotnie w ciągu dnia.
 
Scroll to top
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO
Klauzula informacyjna Zamknij