KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Przydatne Strony

Przydatne strony

 

Inspektor ds. techniczno – instalacyjnych Miejsce pracy: Knurów Region : śląskie

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie nadzoru technicznego nad funkcjonowaniem urządzeń i instalacji gazowych, centralnego ogrzewania,ciepłej wody użytkowej, wodno – kanalizacyjnej ,p. poż,wentylacji
 • dokonywanie przeglądów wyżej wymienionej instalacji zgodnie z prawem budowlanym
 • udział w sporządzaniu planów remontów oraz modernizacji instalacji
 • wykonywanie obmiaru robót
 • prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie realizacji odbioru nadzorowanych robót
 • nadzór nad pracami konserwacyjnymi i instalacyjnymi wykonywanymi przez firmy zewnętrzne
 • obsługa radiowego systemu monitorowania wodomierzy i dokonywanie odczytu
 • realizacja całokształtu spraw technicznych związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców dot. zalania mieszkania, ocena przyczyny i wielkości szkody, prowadzenie dokumentacji
 • nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót
 • wykonywanie innych obowiązków i czynności związanych z administrowaniem budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i innych obiektów w zakresie pracy działu

Wymagania:

 • wykształcenie średnie
 • uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych
 • umiejętność kosztorysowania robót i ich rozliczania
 • znajomość programu do kosztorysowania
 • obsługa komputera
 • znajomość problematyki zarządzania i eksploatacji nieruchomości mieszkalnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność, odpowiedzialność, sumienność i dyspozycyjność

Administrator Osiedla Miejsce pracy: Knurów Region: śląskie 

Opis stanowiska:

 • Dokonywanie systematycznych przeglądów administrowanych posesji i składanie sprawozdań z tych czynności bezpośredniemu przełożonemu
 • Sprawowanie nadzoru nad pracą firm wykonujących usługi oraz pracownikami na administrowanych obiektach w szczególności w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz ochrony obiektów
 • Przyjmowanie zgłoszeń o uszkodzeniach i usterkach w administrowanych zasobach
 • Przyjmowanie interesantów, kompleksowa pomoc oraz udzielanie wszelkich informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji, planowych napraw i remontów
 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej wszystkich lokali znajdujących się w przydzielonym do obsługi rejonie
 • Prowadzenie kontroli jakości usług w zakresie: wywozu nieczystości, dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, eksploatacji dźwigów osobowych, itp.
 • Kontrola prawidłowości oznakowań przydzielonego rejonu zabudowy (w budynkach, drogach i na terenie)
 • Opracowywanie potrzeb nieruchomości w zakresie napraw, remontów i utrzymania obiektów w stanie niepogorszonym
 • Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania mieszkańców oraz prowadzenie korespondencji dotyczącej nieruchomości

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie
 • Dobrze widziane doświadczenie na podobnym stanowisku przy administrowaniu obiektami mieszkalnymi i usługowymi
 • Dobra znajomość obsługi komputera . Posiadanie uprawnień zarządcy nieruchomości - mile widziane
 • Znajomość procedur administracyjnych, regulacji prawnych z zakresu Prawa budowlanego, rozporządzeń, przepisów i norm branżowych
 • Posiadanie uprawnień zarządcy nieruchomości - mile widziane
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Dokładność, sumienność, umiejętność pracy w zespole
 • Pozytywne usposobienie i chęć rozwoju zawodowego

Informujemy,że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

Za wszystkie aplikacje bardzo dziękujemy

 

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych na potrzeby rekrutacji objętej niniejszym ogłoszeniem jest Lokatorsko- Własnościowa Spółdzielnia z siedzibą w Knurowie przy ul. Jana Sobieskiego 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113273, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6310102324, REGON: 000484877 mieszkaniowa. Wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Danuta Marczak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Aby Państwa zgłoszenia mogły zostać wzięte pod uwagę w procesie rekrutacji proszeni jesteście Państwo o podanie w składanych CV następujących danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • imiona rodziców;
 • datę urodzenia;
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) oraz adres e- mail do kontaktu;
 • wykształcenie;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie, jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę, gdyż to Państwa zgoda jest podstawą ich przetwarzania. Dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko objęte niniejszym ogłoszeniem oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Lokatorsko- Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową na inne ewentualnie stanowiska pracy. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, od końca roku w którym je podano. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą profilowane. W treści CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli. Zgadzam się na przetwarzanie przez Lokatorsko- Własnościową Spółdzielnię Mieszaniową z siedzibą w Knurowie podanych przez mnie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, o pracę na którym się ubiegam, jak również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Lokatorsko- Własnościową Spółdzielnię na rożne stanowiska pracy. Podstawą przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o celu, podstawie i okresie przetwarzania moich danych osobowych, jak również o prawie żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań mogę skontaktować się inspektorem ochronnych danych osobowych Lokatorsko- Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Scroll to top