Logowanie do eBOK

Porady i informacje

Dane Teleadresowe

Napisz do nas

Przydatne strony

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła "rewolucyjne" zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013r. zostanie uruchomiony nowy system odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. Celem systemu jest ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko, wyeliminowanie dzikich wysypisk, zwiększenie odzysku odpadów a w dalszej perspektywie redukcja wytwarzania odpadów.

Szczegółowe informacje mogą państwo znaleźć w załącznikach.

Scroll to top