Logowanie do eBOK

Porady i informacje

Dane Teleadresowe

Napisz do nas

Przydatne strony

 
Rada nadzorcza - sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Składa się ona z członków wybranych przez walne zgromadzenie. Do rady nadzorczej należeć mogą tylko i wyłącznie członkowie danej spółdzielni. Do obowiązków rady nadzorczej należy między innymi:
 
  • Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
  • Badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań rocznych
  • Wybór i odwoływanie członków Zarządu w tym prezesa i jego zastępcy
  • Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej
  • Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni
  • Uchwalanie regulaminów

 

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 roku

Dyżury pełnione są w siedzibie Zarządu LWSM Knurów przy ul. J. Sobieskiego 6, pok. nr 3 w godzinach od 15:oo – 16:oo

02.07.2018r. 06.08.2018r. 03.09.2018r. 01.10.2018r. 05.11.2018r. 03.12.2018r.
ADAM ZABOROŚ
ZBIGNIEW KAMIŃSKI
FRANCISZEK SZAFARZ
JADWIGA FAMUŁA
ADAM MARQUARDT
MATEUSZ MAŁYJUREK
ADAM MARCZAK
ZBIGNIEW SAMOCIUK
HENRYK ANTOŃCZYK
MARCIN KASPRZYK
EDWARD DIDEK
KRZYSZTOF STOLAREK

 

 

Skład Rady Nadzorczej - Kadencja 2016 - 2019

Henryk Antończyk, Szymon Błaszczyk, Bogdan Danielak, Edward Didek, Dariusz Dzindzio, Jadwiga Famuła, Zbigniew Kamiński, Marcin Kasprzyk, Mateusz Małyjurek, Adam Marczak, Adam Marquardt, Zbigniew Samociuk, Krzysztof Stolarek, Franciszek Szafarz, Adam Zaboroś
 
 
Przewodniczący Marcin Kasprzyk
   
Zastępca przewodniczącego Zbigniew Samociuk
   
Sekretarz Rady Nadzorczej Dariusz Dzindzio
   
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Stolarek


 

 

 
Scroll to top