WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Uprzejmie informujemy, iż Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie posiada wolne lokale użytkowe na nieuciążliwą działalność biurową i usługową.

 

 

 

 

OSIEDLE WP II

 

Lokal Powierzchnia
Marynarzy 13C 6,50m2

 

 

 

 

DWORCOWA 10A

 

Lokal Powierzchnia Piętro
Pokój 215 14,75m2 II piętro
Pokój 218-220 43,70m2 II piętro
Pokój 221-222 28,90m2 II piętro
Pokój 223-224 58,17m2 II piętro
Pokój 312-313 64,74m2 III piętro
Pokój 314 32,85m2 III piętro
Pokój 319 43,74m2 III piętro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami
Ul. J. Sobieskiego 6 pokój nr 23, telefon (32) 235-14-25 wewn. 52.