Rada nadzorcza - Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Składa się ona z członków wybranych przez walne zgromadzenie. Do rady nadzorczej należeć mogą tylko i wyłącznie członkowie danej spółdzielni. Do obowiązków rady nadzorczej należy między innymi:

  • Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
  • Badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań rocznych
  • Wybór i odwoływanie członków Zarządu w tym prezesa i jego zastępcy
  • Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej
  • Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni
  • Uchwalanie regulaminów

 

Skład Rady Nadzorczej - Kadencja 2016 - 2019

 

Przewodniczący

Adam Marczak

Zastępca przewodniczącego

Zbigniew Samociuk

Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Dzindzio

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Stolarek

Członkowie Rady Nadzorczej:

 

Henryk Antończyk, Szymon Błaszczyk, Bogdan Danielak, 

Edward Didek, Jadwiga Famuła, Zbigniew Kamiński, 

Marcin Kasprzyk, Mateusz Małyjurek, Adam Marquardt, 

Franciszek Szafarz, Adam Zaboroś

 

                          Rada Nadzorcza 2016 - 2019

 

 

Komisje Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Knurowie - Kadencja 2016 - 2019

 

 

Rewizyjna Gospodarki Zasobami Spółdzielczymi Społeczno - Pojednawcza
     
Krzysztof Stolarek Przewodniczący Zbigniew Kamiński Przewodniczący Bogdan Danielak Przewodniczący
Mateusz Małyjurek Z-ca Przewodniczącego Jadwiga Famuła Sekretarz Marcin Kasprzyk Sekretarz
Edward Didek Sekretarz Adam Zaboroś Członek Szymon Błaszczyk Członek
Szymon Błaszczyk Członek Henryk Antończyk Członek    
    Adam Marquardt Członek    

 

 

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej na II półrocze 2017 roku

Dyżury pełnione są w siedzibie Zarządu LWSM Knurów przy ul. J. Sobieskiego 6 pok. Nr.3 w godzinach od 15:00 - 16:00.

 

Lp

Imię i nazwisko

VII

2017

VIII

2017

IX

2017

X

2017

XI

2017

XII

2017

1

ADAM MARQUARDT
MATEUSZ MAŁYJUREK

03.07

 

 

 

 

 

2

HENRYK ANTOŃCZYK
JADWIGA FAMUŁA

 

07.08

 

 

 

 

3

BOGDAN DANIELAK
MARCIN KASPRZYK

 

 

04.09

 

 

 

4

DARIUSZ DZINDZIO
EDWARD DIDEK

 

 

 

02.10

 

 

5

SZYMON BŁASZCZYK
FRANCISZEK SZAFARZ

 

 

 

 

06.11

 

6

ADAM ZABOROŚ
ZBIGNIEW KAMIŃSKI

 

 

 

 

 

04.12