Regulamin rozliczeń zużycia wody w oparciu o indywidualne odczyty liczników obowiązujący w Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie obow. od 1.01.2013r.

Uch.RN 14/2012