Uchwala - kontrola wykonania remotów przez użytkownika lokalu we własnym zakresie

Uchwała - sprawdzania przez Spółdzielnię wykonania prac remontowych realizowanych przez użytkownika lokalu we własnym zakresie