Załącznik do Uchwały
Rady Nadzorczej LWSM nr 1/2015
z dnia 26.01.2015
 
REGULAMIN
 
Regulamin kalkulacji i rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielczymi  i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Lokatorsko–Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.