LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W KNUROWIE
Ul. Jana III Sobieskiego 6, 44-194 Knurów
 
 
 
 
 

Adres:

ul. Jana III Sobieskiego 6

44 - 194 Knurów

Godziny pracy:

Poniedziałek

7:30 - 17:30

Wtorek

7:00 - 15:00

Środa

7:00 - 15:00

Czwartek

7:00 - 15:00

Piątek

7:00 - 13:00

 

Dyżur Radcy Prawnego

Poniedziałek

16:00 - 17:00

Kontakt:

Tel: 32 235 14 25

Fax: 32 235 21 54

E-mail: CLOAKING

       Numer Konta PKO BP: 02 1020 2401 0000 0102 0038 4305   NIP: 6310102324   REGON: 000484877

 

 
BUDOWA BALKONÓW
Szanowni Państwo
W roku 2016 rozpoczęliśmy proces dobudowy balkonów na niektórych budynkach w zasobach naszej spółdzielni. Ponieważ kwestia ta w dalszym ciągu budzi duże zainteresowanie i liczne pytania, poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji na ten temat.

 

Czytaj Dalej
 
INFORMACJA
 
Zarząd Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielnii Mieszkaniowej w Knurowie uprzejmie informuje, że w dniu 9 września 2017 r. roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596). Powyższa ustawa w istotny sposób zmienia zasady powstania, posiadania oraz utraty członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółdzielni podjął następujące kroki:
 
  • skreślono z rejestru członków spółdzielni Członków Oczekujących
  • skreślono z rejestru członków spółdzielni osoby, które zbyły lokale
  • przyjęto w poczet członków osoby, które nabyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a zrezygnowały z nabycia praw członkowskich
 
Jednocześnie nadmieniamy, że osoby posiadające odrębną własność lokalu, nie będące członkami Spółdzielni, mogą nimi zostać pod warunkiem złożenia deklaracji członkowskiej, bez konieczności wnoszenia opłaty wpisowego i udziału członkowskiego.
 
l, d, F Y H:i

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

W związku z niskimi temperaturami zewnętrznymi LWSM zleciła firmie PGNiG Termika rozpoczęcie dostawy ciepła do budynków mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni.

 

Dostawa ciepła nastąpi z dniem 19.09. Niestety nie we wszystkich  budynkach instalacje c.o. zostały napełnione. W tych budynkach nastąpi systematyczne napełnianie instalacji. O terminie napełnienia lokatorzy zostaną każdorazowo poinformowani poprzez informacje wywieszane na klatkach schodowych. Planowany termin napełniania instalacji podajemy poniżej:
 

20.09 Armii Krajowej 6 21.09 Sobieskiego 1
20.09 Szarych Szeregów 1,4, 6 21.09 Kosmonautów 12,14,20
20.09 Kosmonautów 10, 16 21.09 Kazimierza Wlk. 2, 15, 16, 20
22.09 Łokietka 2, 4 25.09 Batorego 8, 12, 14, 16
22.09 Sobieskiego 3, 5, 8, 10 25.09 Łokietka 7, 9
26.09 Mieszka I  1, 3, 5, 7, 9, 15 27.09 Mieszka I  11, 17, 19
27.09 Al. Piastów 6, 8 28.09 Mieszka I  21, 23
28.09 Al. Piastów 10,12    

 

 
l, d, F Y H:i

INFORMACJA

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie zabrania umieszczania w obiektach będących w jej zarządzie, wywieszania jakichkolwiek ulotek, reklam, plakatów, ogłoszeń i informacji, bez wcześniejszego zawarcia umowy w tym zakresie lub też uzyskania wyraźnej zgody ze Spółdzielni. Ulotki, reklamy, ogłoszenia i informacje umieszczona za zgodą Spółdzielni powinna być potwierdzona przez administratora pieczątką, z podaniem numeru zawartej umowy lub wyrażonej zgody. Jednocześnie Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że nie bierze żadnej odpowiedzialności za treść umieszczanych ulotek, reklam, plakatów, ogłoszeń i informacji ani też za jakość usług świadczonych przez reklamujące się firmy.