eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Przydatne Strony

Przydatne strony

 

Budowa balkonów

Szanowni Państwo, w roku 2016 rozpoczęliśmy prace związane z dobudową balkonów w budynkach znajdujących się w zasobach naszej spółdzielni, w których na etapie inwestycyjnym zabudowane zostały portfenetry (balkony francuskie). Ponieważ kwestia ta budzi duże zainteresowanie i liczne pytania, poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji na ten temat.

Po pierwsze

Spółdzielnia w swoich planach remontowych nie przewiduje dobudowy balkonów z środków pochodzących z funduszu remontowego. Dobudowa balkonów możliwa jest tylko i wyłącznie z inicjatywy mieszkańców danego budynku, a koszty w całości pokrywane są przez mieszkańców. Oznaczą to, że z inicjatywą, wnioskiem o dobudowę balkonów, winni wystąpić mieszkańcy danego budynku, a właściwie osoby posiadające tytuł prawny do zajmowania lokali w tym budynku. W praktyce wygląda to w ten sposób, że do Zarządu Spółdzielni winien, wpłynąć wniosek o dobudowę balkonów podpisany przez zainteresowane osoby.
 
Po drugie

Aby wniosek mógł być zrealizowany, w danym budynku chęć zabudowy balkonów musi wyrazić co najmniej 80% osób posiadających tytuł prawny do lokali i osoby te muszą zawrzeć umowę ze Spółdzielnią. Przyjęliśmy zasadę, że przed sporządzeniem i podpisaniem umowy, odbywają się spotkania organizowane przez Zarząd Spółdzielni, podczas których przekazywane są wszelkie informacje na temat warunków dobudowy balkonów i uzgadniane warunki. Informujemy o warunkach technicznych, przewidywanych kosztach, warunkach i sposobach zapłaty, uzgadniamy kolorystykę, omawiamy warunki umowy i inne interesujące zagadnienia.

Po trzecie: - informacje dotyczące finansowania

Zarząd Spółdzielni przyjął zasadę, że każdy decydujący się na dobudowę balkonu, z chwilą podpisania umowy jest zobowiązany do dokonania wstępnej wpłaty, uzależnionej od wielkości balkonu oraz wielkości zajmowanego mieszkania (z reguły jest to 20% wartości balkonu). Różnica pomiędzy ostatecznym kosztem realizacji inwestycji przypadającym na lokal, a dokonaną wpłatą wstępną, może być spłacona poprzez zwiększenie wpłat na fundusz remontowy przez okres 60 miesięcy. Z dotychczasowych doświadczeń wiemy, że dobudowa balkonów jest kosztowna i ma duży wpływ na finanse Spółdzielni, dlatego też Zarząd Spółdzielni podjął decyzję, że w roku kalendarzowym na dobudowę balkonów, może przeznaczyć nie więcej niż około 1 000 000,00 złotych, co z całą pewnością będzie miało wpływ na ilość realizowanych inwestycji w tym zakresie w danym roku.
 
Kilka podstawowych informacji technicznych o budowanych balkonach.

  • Balkon wykonany z profili stalowych zamkniętych: rama, słupki, poręcze- cynkowane ogniowo i malowane proszkowo
  • Balustrada stalowa z wypełnieniem
  • Podłoga balkonu jest wykonana z płyty kompozytowej o dwóch warstwach aluminium gr. 1 mm oraz rdzenia spienionego na bazie żywic . Blacha aluminiowa pokryta jest wysokiej jakości lakierem proszkowym. Dodatkowo pokrywamy podłogę specjalną wylewką żywiczną, zawierającą piasek kwarcowy, jako element antypoślizgowy
  • Mocowanie do muru, które jest wielopunktowe za pomocą kotew chemicznych
  • Dopuszczalne obciążenie balkonu to 500 kg/m²
  • Wszystkie stosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty, a wykonawca przedstawia wyniki przeprowadzanych prób wytrzymałościowych
  • Okres udzielanej gwarancji: 5 lat

Obecnie balkony budowane są o wymiarach; 3,00 m x 1,30 m i 4,20 m x 1,30 m. Wymiary balkonów uzależnione są od konstrukcji budynku.

 INFORMACJE DODATKOWE
 
Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych dobudową balkonów, bardzo prosimy o cierpliwość. W całości podtrzymujemy wcześniej zamieszczone informacje. Potwierdzamy, iż na bieżąco prowadzimy działania związane z realizacją przedmiotowej inwestycji. Obecnie budujemy balkony przy ul.Kapelanów Wojskowych 6 i podejmujemy już działania mające na celu przygotowanie dokumentacji budowy balkonów na budynku przy ul.Mieszka I 5. Przypominamy, że o kolejności dobudowy balkonów decyduje data dostarczenia do siedziby LWSM w Knurowie, listy osób chętnych na dobudowę balkonów. Obecnie mamy zgłoszenia z kilkunastu budynków mieszkalnych, a kolejność przedstawia się następująco:
 

Mieszka I 5, Mieszka I 3, Mieszka I 9, Mieszka I 11, Mieszka I 17, Jedności Narodowej 4, Mieszka I 7, Kapelanów Woj.10, Kapelanów Woj.8, Kapelanów Woj.12, Mieszka I 21, Kosmonautów 20, Sobieskiego 3, Mieszka I 19, Mieszka I 23, Kosmonautów 10

OFERTA CENOWA NA PRZEGRODY MIĘDZYBALKONOWE

Przedmiotowa oferta dotyczy roku 2017. Zawarcie umowy na zabudowę przegrody i rozliczenie w gestii zainteresowanych, Spółdzielnia nie pośredniczy w tego typu ustaleniach.”

Scroll to top
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO
Klauzula informacyjna Zamknij