Zarząd LWSM zaprasza na ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW nieruchomości przy ul. Kapelanów Wojskowych 10
w dniu 24 czerwca 2024 r. godz. 16:00 do klubu GAMA przy ul. Kapelanów Wojskowych 2D
Tematem zebrania będzie omówienie spraw związanych z dobudową balkonów.
Na zebraniu będą obecni przedstawicie firmy BALKON PLUS.

Wszelkie zgłoszenia awaryjne po godzinach pracy administracji społdzielni prosimy zgłaszać firmie
SERWIS-SYSTEM - Tel. 660-504-502

 

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych planowanych do wykonania w budynku przy ul. Kosmonautów 20 - malowanie klatki schodowej, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku wraz z ułożeniem płytek ceramicznych na schodach, korytarzach i podestach klatki schodowej, wraz z zejściem do piwnicy.
Zakres prac został określony w protokole typowania robót, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Przypominamy o obowiązku Wykonawcy do zapoznania się ze stanem faktycznym budynku objętego planowanym zakresem remontu przed opracowaniem oferty.
Udostępniamy na stronie internetowej:

  • Protokół typowania robót remontowych
  • Wzór oferty do wypełnienia przez Wykonawcę

Rozpatrywane będą tylko oferty składane w formie pisemnej, po polsku, na formularzu ofertowym. Aby oferta była ważna, powinna zawierać wypełnione wszystkie elementy określone w zapytaniu oraz formularzu ofertowym, w szczególności:

  • Ścisłe określenie przedmiotu oferty zgodnie z zapytaniem
  • Określenie wynagrodzenia za roboty poprzez przedstawienie kosztorysu ofertowego lub podanie całościowego zryczałtowanego kosztu wykonania prac z podziałem na roboty malarskie, remont posadzek w budynku.
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zapytania i miejscem wykonywania prac remontowych
  • Przedłożenie referencji dla prac objętych zapytaniem

Ofertę należy złożyć:

  • W zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert w sekretariacie siedziby LWSM w Knurowie przy ul.Jana Sobieskiego nr.6 w terminie do dnia 17.06.2024r do godziny 10.00 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 17.06.2024r do godziny 10.00
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
Izabela Tomaszek tel. (32) 401-23-62 lub 693-196-693

pdfOpis oferty

pdfOferta Wykonawcy

pdfProtokół typowania - Kosmonautów 20