eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Przydatne Strony

Przydatne strony

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła "rewolucyjne" zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013r. zostanie uruchomiony nowy system odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. Celem systemu jest ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko, wyeliminowanie dzikich wysypisk, zwiększenie odzysku odpadów a w dalszej perspektywie redukcja wytwarzania odpadów.

  • UCHWAŁA NR IX/123/2019 - Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów
  • UCHWAŁA NR IX/124/2019 - Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  • UCHWAŁA NR IX/125/2019 - Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

 

Szczegółowe informacje mogą państwo znaleźć w załącznikach.

sortowanie odpadow

sortowanie odpadow

Scroll to top
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO
Klauzula informacyjna Zamknij