eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Facebook

Facebook

 
Rada nadzorcza - sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Składa się ona z członków wybranych przez walne zgromadzenie. Do rady nadzorczej należeć mogą tylko i wyłącznie członkowie danej spółdzielni. Do obowiązków rady nadzorczej należy między innymi:
 
  • Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
  • Badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań rocznych
  • Wybór i odwoływanie członków Zarządu w tym prezesa i jego zastępcy
  • Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej
  • Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni
  • Uchwalanie regulaminów

 

RADA NADZORCZA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KNUROWIE

KADENCJA 2023 - 2026

1. Tadeusz Jasiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Adam Przybylski - Zastępca Przewodniczącego

3. Agnieszka Bogusz - Sekretarz

4. Grzegorz Stanik - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5. Marek Frydryk - Przewodniczący Komisji Społeczno - Pojednawczej

6. Kalina Nowak - Przewodnicząca Komisji GZS

7. Krystyna Romańczuk - Członek - oddelegowany do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KNUROWIE

KADENCJA 2023 - 2026

1. Grzegorz Stanik - Przewodniczący

2. Marek Frydryk - Członek

3. Kalina Nowak - Członek

 

Scroll to top