eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Przydatne Strony

Przydatne strony

 
Rada nadzorcza - sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Składa się ona z członków wybranych przez walne zgromadzenie. Do rady nadzorczej należeć mogą tylko i wyłącznie członkowie danej spółdzielni. Do obowiązków rady nadzorczej należy między innymi:
 
  • Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
  • Badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań rocznych
  • Wybór i odwoływanie członków Zarządu w tym prezesa i jego zastępcy
  • Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej
  • Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni
  • Uchwalanie regulaminów

 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ na I półrocze 2022 roku

Dyżury pełnione są w siedzibie Zarządu LWSM Knurów przy ul. J. Sobieskiego 6, pok. nr 3 w godzinach od 15:oo – 16:oo

03.01.2022r. 07.02.2022r. 07.03.2022r. 04.04.2022r. 09.05.2022r. 06.06.2022r. 04.07.2022r. 01.08.2022r.
JADWIGA FAMUŁA
ADAM ZABOROŚ
URSZULA CISEK - MANIAK
DARIUSZ DZINDZIO
BOGDAN DANIELAK
ADAM MARCZAK
MICHAŁ SKIBA
KRZYSZTOF SKOWROŃSKI
EWELINA MAJ
SZYMON KOŚCIARZ
SZYMON BŁASZCZYK
JANUSZ WYRZYCHOWSKI
KRZYSZTOF STOLAREK
DARIUSZ DZINDZIO
JADWIGA FAMUŁA
BOGDAN DANIELAK

 

Skład Rady Nadzorczej - Kadencja 2019 - 2022

Szymon Błaszczyk, Dariusz Dzindzio, Krzysztof Stolarek, Urszula Cisek-Maniak, Bogdan Danielak, Jadwiga Famuła, Szymon Kościarz, Ewelina Maj, Adam Marczak, Michał Skiba, Krzysztof Skowroński, Janusz Szydło (do 07.06.2021r.), Janusz Wyrzychowski, Adam Zaboroś (od 01.07.2021).
 
 
Przewodniczący Szymon Błaszczyk
   
Zastępca przewodniczącego Katarzyna Konarska
   
Sekretarz Rady Nadzorczej Dariusz Dzindzio
   
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Stolarek

 

 
Scroll to top