LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W KNUROWIE
Ul. Jana III Sobieskiego 6, 44-194 Knurów
 
 
 
 
 

Adres:

ul. Jana III Sobieskiego 6

44 - 194 Knurów

Godziny pracy:

Poniedziałek

7:30 - 17:30

Wtorek

7:00 - 15:00

Środa

7:00 - 15:00

Czwartek

7:00 - 15:00

Piątek

7:00 - 13:00

 

Dyżur Radcy Prawnego

Poniedziałek

16:00 - 17:00

Kontakt:

Tel: 32 235 14 25

Fax: 32 235 21 54

E-mail: CLOAKING

       Numer Konta PKO BP: 02 1020 2401 0000 0102 0038 4305   NIP: 6310102324   REGON: 000484877

 

 
l, d, F Y H:i

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

W związku z niskimi temperaturami zewnętrznymi LWSM zleciła firmie PGNiG Termika rozpoczęcie dostawy ciepła do budynków mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni.

 

Dostawa ciepła nastąpi z dniem 19.09. Niestety nie we wszystkich  budynkach instalacje c.o. zostały napełnione. W tych budynkach nastąpi systematyczne napełnianie instalacji. O terminie napełnienia lokatorzy zostaną każdorazowo poinformowani poprzez informacje wywieszane na klatkach schodowych. Planowany termin napełniania instalacji podajemy poniżej:
 

20.09 Armii Krajowej 6 21.09 Sobieskiego 1
20.09 Szarych Szeregów 1,4, 6 21.09 Kosmonautów 12,14,20
20.09 Kosmonautów 10, 16 21.09 Kazimierza Wlk. 2, 15, 16, 20
22.09 Łokietka 2, 4 25.09 Batorego 8, 12, 14, 16
22.09 Sobieskiego 3, 5, 8, 10 25.09 Łokietka 7, 9
26.09 Mieszka I  1, 3, 5, 7, 9, 15 27.09 Mieszka I  11, 17, 19
27.09 Al. Piastów 6, 8 28.09 Mieszka I  21, 23
28.09 Al. Piastów 10,12    

 

 
l, d, F Y H:i

Montaż głowic termostatycznych z zakresem regulacji 16° - 28° C.

Wymiana głowic następuje z trzech ważnych i bardzo istotnych powodów.

 
1. Wymogi prawne. Podstawą wymiany jest treść §134 ust. 5 i 6  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z którego wynika, że należy wyposażyć pomieszczenia ogrzewane w urządzenia regulujące dopływ ciepła ale urządzenia te muszą zapewniać temperaturę w pomieszczeniu nie niższą niż 16º C. Montaż głowic nowej generacji ( 16+) jest jedynym sposobem na zapewnienie warunków zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.
Read more...
 
l, d, F Y H:i

INFORMACJA

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie zabrania umieszczania w obiektach będących w jej zarządzie, wywieszania jakichkolwiek ulotek, reklam, plakatów, ogłoszeń i informacji, bez wcześniejszego zawarcia umowy w tym zakresie lub też uzyskania wyraźnej zgody ze Spółdzielni. Ulotki, reklamy, ogłoszenia i informacje umieszczona za zgodą Spółdzielni powinna być potwierdzona przez administratora pieczątką, z podaniem numeru zawartej umowy lub wyrażonej zgody. Jednocześnie Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że nie bierze żadnej odpowiedzialności za treść umieszczanych ulotek, reklam, plakatów, ogłoszeń i informacji ani też za jakość usług świadczonych przez reklamujące się firmy.