UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KNUROWIE z siedzibą w Knurowie ul. Jana Sobieskiego 6, zwana dalej Spółdzielnią, tel. (32) 235-14-25; (32) 235-14-43; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Spółdzielni jest: DANUTA MARCZAK – urzędująca w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8; kontakt – telefon (32) 235-14-25 w. 40, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań i obowiązków spoczywających na Spółdzielni jako zarządcy, wynikających z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Z 2013 r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 08.12.2001 r. z późniejszymi zmianami.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Spółdzielni realizujący zadania w imieniu zarządcy. Ponadto dane osobowe będą udostępniane podmiotom realizującym na zlecenie Spółdzielni zadania wynikające z bieżącej działalności. Z wykazem tych podmiotów można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 8.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni oraz na czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z przynależnością do Spółdzielni.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), po wyczerpaniu celu ich gromadzenia. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w określonych przypadkach; e) prawo do przenoszenia danych, przy spełnieniu określonych warunków; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Przydatne Strony

Przydatne strony

 

Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie

Ul. Jana III Sobieskiego 6

44 - 194 Knurów

 

 

Tel: 32 235 14 25  Fax: 32 235 21 54  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 631 010 23 24  Regon: 000484877

 

Godziny Pracy
Poniedziałek 7:30  -  17:30
Wtorek 7:00  -  15:00
Środa 7:00  -  15:00
Czwartek 7:00  -  15:00
Piątek 7:00  -  13:00
Dyżur Radcy Prawnego
Poniedziałek 16:00  -  17:00

 

 

Przetarg niżej wymienionych lokali mieszkalnych

Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

 

 

I. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 47,90m2 składające się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 16A/15 – IV piętro. Cena wywoławcza – 137.218,00 zł. Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum – 1000,00 zł. Termin przetargu - 27.09.2018 r. o godz. 09:00. Wadium w wysokości 13.720,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 08:00. Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 26.09.2018 r. do godz. 15:00. Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 24.09.2018 r. od godz. 15:00 do 16:00.

II. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 43,43m2 składające się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy ul. Mieszka I 7B/16 – III piętro. Cena wywoławcza – 105.028,00 zł. Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum – 1000,00 zł. Termin przetargu - 27.09.2018 r. o godz. 11:00. Wadium w wysokości 10.500,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10:00. Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 26.09.2018 r. do godz. 15:00. Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 24.09.2018 r. od godz. 16:30 do 17:30.

Postępowania przetargowe odbędą się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/. Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon 235-14-25 wewn. 34. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny. Knurów, 17.09.2018r.

 

SEGREGACJA ODPADÓW - obowiązujące zasady

Ponad dwa lata temu weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a wraz z nią nowe zasady segregowania śmieci. Jakie odpady wrzucać do poszczególnych pojemników stojących pod blokami a które nie powinny się tam znaleźć, żeby ułatwić Państwu segregację odpadów podpowiadamy jak segregować śmieci i do których pojemników należy je wrzucić, zgodnie z zasadami.

 

sortowanie odpadow

sortowanie odpadow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj Więcej - Wszystko o wywozie odpadów

Scroll to top