Druki do pobrania

pdfDeklaracja przystąpienia do spółdzielni LWSM

pdfOświadczenie dotyczące rozliczenia C.O

pdfOświadczenie w sprawie objęcia lokalu mieszkalnego

pdfPełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie

pdfWniosek - Odrebna własność ze spółdzielczego lokatorskiego prawa

pdfWniosek - Odrebna własność ze spółdzielczego własnościowego prawa

pdfWniosek o wgląd w dokumenty

pdfWniosek o wydanie kserokopii dokumentów

pdfWniosek o zwolnienie z opłat

pdfZgoda na elektroniczną formę przekazywania korespondencji