Projekt Termomodernizacja 12 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Knurowie przy ulicy Lotników 2,8,12,20, Marynarzy 7,11,15, Piłsudczyków 6,11,12,13,15” o wartości 1 071 625,30 PLN został zrealizowany w latach 2013/2014 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

Projekt Termomodernizacja 32 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Knurowie przy ulicy Lotników 4,6,7,9,11,13,15,16,18,21,22, Marynarzy 3,5,17,21, Piłsudczyków 5,8,9,16, Dywizji Kościuszkowskiej 1,2,4,5,6,10,12,18,20,22, Alei Piastów 6 A-B, 8 A-B i 12 A-B ”o wartości 4 648 923,20 PLN został zrealizowany w latach 2014/2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

Projekt Termomodernizacja 22 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Knurowie przy ulicy Lotników 5, 10, 14, 19 Marynarzy 1, 9, 13, 19 Piłsudczyków 7, 10, 14, 17 Dywizji Kościuszkowskiej 3, 14, 16, 24, Armii Krajowej 3, Szarych Szeregów 2, Szpitalnej 26, 28, 30, 32” o wartości 3 643 433,45 PLN został zrealizowany w latach 2015/2017 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

Projekt Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Knurowie przy ulicy Kapelanów Wojskowych 10 i Kapelanów Wojskowych 12 o wartości 757.724,26 PLN został zrealizowany w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Projekt Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Knurowie przy ulicy Jedności Narodowej 2, Jedności Narodowej 4 i Jedności Narodowej 6 o wartości 740.096,94 PLN został zrealizowany w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Projekt Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Knurowie przy ulicy Szarych Szeregów 1, Szarych Szeregów 4 i Armii Krajowej 6 o wartości 748.922,55 PLN został zrealizowany w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Projekt Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Knurowie przy ulicy Szarych Szeregów 6 i Marynarzy 13 o wartości 1.111.907,22 PLN został zrealizowany w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Projekt Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Knurowie przy ulicy Kapelanów Wojskowych 1, Kapelanów Wojskowych 3, Kapelanów Wojskowych 4 o wartości 491.522,34 PLN został zrealizowany w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Projekt Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Knurowie przy ulicy Armii Krajowej 2 i ulicy Armii Krajowej 4 o wartości 533.682,24 PLN został zrealizowany w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Projekt Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Knurowie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 i Mieszka I 5 o wartości 783.803,99 PLN został zrealizowany w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Projekt Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Knurowie przy ulicy Kapelanów Wojskowych 6 i Kapelanów Wojskowych 8 o wartości 756.145,30 PLN został zrealizowany w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Projekt Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Knurowie przy ulicy Stefana Batorego 12 o wartości 724.508,00 zł PLN został zrealizowany w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach