Zarząd LWSM zaprasza na ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW nieruchomości przy ul. Kapelanów Wojskowych 10
w dniu 24 czerwca 2024 r. godz. 16:00 do klubu GAMA przy ul. Kapelanów Wojskowych 2D
Tematem zebrania będzie omówienie spraw związanych z dobudową balkonów.
Na zebraniu będą obecni przedstawicie firmy BALKON PLUS.

Wszelkie zgłoszenia awaryjne po godzinach pracy administracji społdzielni prosimy zgłaszać firmie
SERWIS-SYSTEM - Tel. 660-504-502

Informacja w sprawie sprzątania
klatek schodowych

Informujemy, że w zasobach LWSM sprzątanie klatek schodowych wykonują firmy:

 • PRO – CLEAN Aleksandra Kubiatowicz z siedzibą w Gliwicach
 • DAGA Dagmara Janicka z siedzibą w Rybniku

Zgodnie z zawartymi umowami „utrzymanie w czystości klatek schodowych budynków mieszkalnych” polega na wykonaniu przynajmniej niżej wymienionych czynności z określoną częstotliwością.

1. Podstawowy zakres zadań obowiązujący we wszystkich sprzątanych budynkach:

 • Zamiatanie i mycie schodów, podestów i powierzchni posadzek klatek schodowych wraz z cokolikami (w tym posadzki pod wycieraczkami mieszkańców) – raz w tygodniu
 • Mycie balustrad i poręczy schodowych – raz w miesiącu
 • Przecieranie na mokro, grzejników, parapetów okiennych, omiatanie pajęczyn – raz w miesiącu
 • Mycie lamperii, przecieranie skrzynek elektrycznych i gazowych oraz instalacji zewnętrznej – raz w kwartale

2. Dodatkowy zakres zadań wykonywanych w budynkach niskich:

 • Mycie zewnętrznych i wewnętrznych drzwi klatek schodowych – dwa razy w miesiącu
 • Mycie skrzynek pocztowych, hydrantowych, gazowych, grzejników, tablic ogłoszeń, spisów lokatorów, instrukcji i regulaminów – według potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu

3. Dodatkowy zakres zadań wykonywanych w budynkach wysokich:

 • Mycie zewnętrznych i wewnętrznych drzwi klatek schodowych – raz w tygodniu
 • Mycie skrzynek pocztowych, hydrantowych, gazowych, grzejników, tablic ogłoszeń, spisów lokatorów, instrukcji i regulaminów – według potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu
 • Zamiatanie powierzchni balkonów wspólnych w budynkach wysokich – raz w tygodniu
 • Mycie posadzek balkonów wspólnych w budynkach wysokich – raz w miesiącu
 • Zamiatanie schodów do maszynowni i wyjścia na dach – raz w tygodniu
 • Mycie lamperii maszynowniach – raz na kwartał
 • Mycie drzwi maszynowni, wyjściowych na dach – raz na kwartał
 • Zamiatanie korytarzy do suszarń w budynkach wysokich – raz w tygodniu
 • Mycie lamperii korytarzy przy suszarniach – raz na kwartał

Prace wyszczególnione w punktach od 1 do 3 są wykonywane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez firmę sprzątającą z administratorem osiedla.
O wykonywanym sprzątaniu mieszkańcy poinformowani są stosownym ogłoszeniem, wywieszonym na tablicy ogłoszeń.
Wszelkie uwagi co do jakości wykonania prac lub brak ich wykonania należy zgłaszać do odpowiedniej Administracji Osiedla.