Piecyki gazowe są obecnie bardzo zaawansowane technologicznie i przechodzą rygorystyczne testy jakościowe. Jednak wciąż dochodzi do tragicznych zatruć tlenkiem węgla, głównie z powodu błędu ludzkiego. Aby ich uniknąć, wystarczy stosować się do kilku poniższych zasad.

I. Urządzenie kupuj zawsze u autoryzowanych sprzedawców
Kupując urządzenia z drugiej ręki nigdy nie mamy pewności co do faktycznego stanu technicznego. Nowy piecyk powinien zawierać specyfikację techniczną, atesty oraz być wyposażony w czujniki zabezpieczające przed zanikiem ciągu.
 
II. Montażu urządzenia winien dokonać wskazany przez sprzedawcę serwisant
Każdy sklep sprzedający piecyki gazowe oferuje również montaż. Daje to nam pewność, że urządzenie zostanie zamontowane zgodnie z wymogami sztuki i nie utracimy gwarancji. Poszukiwanie „ekipy montażowej” przez Internet może być ryzykowne. Każdy monter musi posiadać odpowiednie uprawnienia gazowe i legitymację która to potwierdzi.
 
III. Stosuj się do instrukcji obsługi
Zanim zaczniesz użytkować urządzenie, przeczytaj instrukcję obsługi. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się ze sprzedawcą. Na pewno wytłumaczy Ci wszelkie niejasności. Pamiętaj, że chodzi o Twoje bezpieczeństwo.
 
IV.  Przestrzegaj terminów serwisu
Raz do roku konieczny jest serwisowy przegląd urządzenia. Powinien on obejmować:
– stan instalacji gazowej,
– badanie urządzeń przesyłowych,
– sprawdzenie wentylacji w pomieszczeniu,
– sprawdzenie kanału spalinowego.
Podobnie jak montaż, serwis musi wykonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Również wszelkiego rodzaju przebudowy muszą być wykonywane przez takie osoby.
 
V. Zawsze dbaj o prawidłową wentylację
Każde pomieszczenie, w którym wykorzystywany jest junkers, musi być odpowiednio wentylowane. Problem dotyczy szczególnie łazienek, które nie posiadają okien i są małymi pomieszczeniami. Czysta i drożna kratka wentylacyjna, właściwy otwór wentylacyjny w drzwiach do pomieszczenia i otwieranie drzwi do pomieszczenia na czas działania piecyka – to elementy na które zwraca uwagę wielu producentów tych urządzeń. Problem niewłaściwej wentylacji występuje szczególnie w domach użytkowanych przez osoby starsze. W ramach oszczędności, zatykają wszystkie otwory i szczeliny wentylacyjne, aby ograniczyć zużycie ciepła. Jest to niedopuszczalne!
 
VI.  Zamontuj czujnik tlenku węgla
Nie jest to duży koszt (w granicach 100 zł), a zdecydowanie zwiększa nasz poziom bezpieczeństwa. Poinformuje nas o nadmiernym stężeniu gazu w momencie, kiedy nie będzie to dla nas jeszcze groźne. Montując czujnik, zwróć uwagę na jego parametry.