Warunki bezpiecznego użytkowania piecyków gazowych

 • Urządzenie musi być czyste oraz w pełni sprawne technicznie prawidłowo zabudowane a spalanie odbywa się zgodnie z instrukcją producenta
 • Podłączenie piecyka do komina spalinowego musi być bezwzględnie szczelne zgodne z dtr urządzenia zasilanego gazem
 • Przeglądy serwisowe oraz czyszczenie musi być przeprowadzane nie rzadziej niż raz do roku przez wykwalifikowanego serwisanta z uprawnieniami do wykonywania tego typu prac
 • W pomieszczeniu w którym znajduje się piecyk gazowy musi być sprawna wentylacja ,otwory w drzwiach łazienkowych muszą zapewniać powierzchnię przelotową 220 cm2 , kategorycznie zabrania się zasłaniania kratek wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych
 • Konieczne są regularne przeglądy kominiarskie i bezwzględne stosowanie się do zaleceń kominiarskich po przeglądowych
 • Zaleca się montaż nawiewników regulowanych w ramach okiennych ponieważ nawiewniki zapobiegają powstaniu ujemnego bilansu między powietrzem wywiewanym a nawiewanym.
 • W przypadku wymiany stolarki okiennej na nowa sprawdzić poprawność działania wentylacji grawitacyjnej, ponieważ nowe okna są bardziej szczelne od dotychczasowych co może pogorszyć wentylacje w budynku
 • Regularnie przeprowadzać wietrzenie pomieszczeń w których odbywa się proces spalania (kuchnie oraz łazienki wyposażone w podgrzewacze gazowe)

Warunki bezpiecznej eksploatacji czujnika czadu

 • Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać uważnie wszystkie zalecenia eksploatacyjne opisane w załączonej do urządzenia instrukcji producenta
 • Każdy detektor powinien być sprawdzany jeden raz w tygodniu przez użytkownika lokalu kontrola polega na użyciu przycisku TEST na obudowie przy prawidłowym działaniu pojawi się cykliczny sygnał oraz miganie czerwonej diody LED do zakończenia testu
 • Nie wolno nigdy przemalowywać ani oklejać obudowy detektora
 • Otwory w obudowie muszą zawsze pozostać wolne, nie mogą być przysłonięte zasłonami itp
 • Przy ostrzeżeniu o zużyciu baterii użytkownik lokalu musi we własnym zakresie wymienić wszystkie trzy sztuki baterii AA 1,5V na nowe trwałość baterii około 1 rok
 • Należy uniemożliwić dzieciom zabawę detektorem jak i bateriami
 • Nigdy nie należy otwierać obudowy detektora

Postępowanie w przypadku wystąpienia alarmu

 • Natychmiast należy udać się na świeże powietrze lub do szeroko otwartego okna, ewentualnie poinformować współmieszkańców
 • Nie należy wchodzić w skażony obszar, zanim zawartość tlenku węgla w powietrzu nie osiągnie bezpiecznej wartości. Tryb alarmu zostaje w tym momencie zakończony i detektor wraca do trybu normalnej pracy należy obserwować czy był to jednorazowy incydent lub powtarza się regularnie a na wyświetlaczu odczytamy wskazanie powyżej 200 ppm
 • W przypadku powtarzającego się alarmu nawet po przewieszeniu mieszkania należy zaalarmować straż pożarną/służby ratownicze i postępować według ich wskazówek
 • Należy wykryć źródło tlenku węgla i usunąć je (odpowiednio wg przyczyny np. poprzez specjalistyczną naprawę urządzenia czy czyszczenie komina)
 • Progi wywołania alarmu zgodnie z normą EN 50291 Zawartość tlenku węgla w pomieszczeniu Wywołanie alarmu po upływie 50 ppm 60-90 minut 100 ppm 10-40 minut 300 ppm 3 minuty