Zarząd LWSM zaprasza na ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW nieruchomości przy ul. Kapelanów Wojskowych 10
w dniu 24 czerwca 2024 r. godz. 16:00 do klubu GAMA przy ul. Kapelanów Wojskowych 2D
Tematem zebrania będzie omówienie spraw związanych z dobudową balkonów.
Na zebraniu będą obecni przedstawicie firmy BALKON PLUS.

Wszelkie zgłoszenia awaryjne po godzinach pracy administracji społdzielni prosimy zgłaszać firmie
SERWIS-SYSTEM - Tel. 660-504-502

Spotkanie z mieszkańcami Kapelanów Wojskowych 1

W dniu 3.04.2024 r. odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, Zarządu i pracowników Działu Techniczego, z mieszkańcami budynku przy ul. Kapelanów Wojskowych 1 w celu przejrzystego przedstawienia podjętych działań oraz przedłożenia wyceny dla proponowanych przez mieszkańców prac remontowych.

Wyłoniono firmy odpowiedzialne za wykonanie prac związanych z wykonaniem:

  • instalacji hydrantowej p. poż
  • instalacji monitoringu
  • modernizacja dźwigu
  • sporządzenia dokumentacji
  • instalacji domofonowej
  • instalacji anteny centralnej
  • malowania i płytkowania

Finalnie prace wycenione zostały na kwotę ponad 500.000,00 zł przy czym kwota na funduszu remontowym nieruchomości w końcu 2023r. wynosiła ok. 400.000,00 zł.

Po pierwszym spotkaniu, które odbyło się 9 października 2023 r. zlecono wykonanie prac projektowych związanych z termomodernizacją w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i remontu loggii budynku na kwotę 2.948.595,67 zł (kosztorys inwestorski). Uruchomiono procedurę przetargową, na którą spłynęły dwie oferty – najtańsza na 2.620.000 zł netto. Przeprowadzono negocjacje z wykonawcami, po których ostatecznie ustalono kwotę na wykonanie zadania – 2.330.000,00 zł netto.

W trakcie spotkania, które odbyło się 3.04.2024 r. przedstawiono wyczerpujące informacje dotyczące zakresu planowanych prac i uzgodnionych warunków związanych z odpłatnością. Lokatorzy dowiedzieli się o konieczności zaciągnięcia dodatkowego dofinansowania na warunkach komercyjnych. Kwota jaka byłaby konieczna do wykonania oczekiwanych prac w całości zbilża się w okolice 3.000.000,00 zł. Wykonanie tak szerokiego remontu nie jest możliwe ze środków jakie widnieją na koncie indywidualnym nieruchomości, a w związku z tym, że przekraczają również założoną na 2024 sumę osiedlowego funduszu remontowego brak jest możliwości jego wykonania ze środków własnych jakimi dysponuje społdzielnia. Rozeznana została sytuacja konieczności pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 1.500.000,00 – 2.000.000,00 zł.

W związku z tym, że zaproponowany dodatkowy zakres prac związany z termomomodernizacją i remontem loggi nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie, życie, bezpieczeństwo mieszkańców i mienia, zastosowano metodę poinformowania mieszkańców i wdrożono tryb Ankiety Lokatorskiej. Metoda "50% + 1 mieszkanie" miała dać informacje Zarządowi o kolejnych działaniach.

W związku z tym, że zaproponowany dodatkowy zakres prac związany z termomomodernizacją i remontem loggi, nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie, życie, bezpieczeństwo mieszkańców i mienia, zastosowano metodę poinformowania mieszkańców i wdrożono tryb Ankiety lokatorskiej. Metoda 50% + 1 mieszkanie, miała dać informacje Zarządowi, o kolejnych działaniach.

Z informacji jakie udało się pozyskać wynika, że większa część mieszkańców nie wyraża zgody na przeprowadzanie prac termomodernizacyjnych dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, a co się z tym wiąże, podniesienie kwoty funduszu remontowego na 8 zł m2. Kosztorys inwestorski uproszczony dotyczący remontu w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i remontu loggii budynku przy ul. Kapelanów Wojskowych 1 wynosi 2.948.595,67 zł – przy czym najtańsza oferta wynosiła 2.620.000,00 zł netto, a po nagocjacjach udało się otrzymać kwotę w wysokości 2.330.000,00 zł netto.

W związku z tym, że temat dużego remontu został odrzucony przez zamieszkujących w w/w budynku, Zarząd podejmuje się wykonania prac wewnątrz budynku, zgodnie z przedstawioną wyceną, rezygnując z wykonania kompleksowych prac termomodernizacyjnych i remontem loggi.
Zaplanowane prace powinny zostać wykonane do końca 2024 roku.