Jednostka organizacyjna Numer wew.
 Sekretariat 12,13
 Dział Ekonomiczno - Rozliczeniowy 36
 Główny Księgowy 37
 Główny Specjalista ds. Kadr 40
 Kierownik Działu ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami 33
 Kierownik Działu Finansowo-Księgowego 53
 Stanowisko ds. Członkowsko - Mieszkaniowych 34
 Stanowisko ds. Ewidencji Majątku Księgowość Finansowa 51
 Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 57
 Stanowisko ds. Organizacyjno - Administracyjnych 39
 Stanowisko ds. Płac i Ubezpieczeń Społecznych 57
 Stanowisko ds. Terenowo - Prawnych i Obrotu Nieruchomościami 52
 Stanowisko ds. Wkładów Mieszkaniowych 32
 Zespół ds. Opłat Czynszowych 55,56
 Zespół ds. Rozliczeń Mediów 42
 Zespół ds. Windykacji 58
 Zespół ds. Informatyki 31