Korespondencja elektroniczna zamiast papierowej
 
Proponujemy Państwu dostarczenie korespondencji drogą elektroniczną. Jeżeli wyrażacie zgodę na to, by zamiast tradycyjnej korespondencji papierowej, kierować do Was informację drogą mailową to prosimy o wypełnienie FORMULARZA
 

eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Facebook

Facebook

 

Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie

Ul. Jana III Sobieskiego 6

44 - 194 Knurów

Tel: 32 235 14 23 | 32 235 14 25 | 32 235 21 54 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 631 010 23 24  Regon: 000484877

 

GODZINY PRACY:

Poniedziałek 7.30  -  17.30
Wtorek 7.00  -  15.00
Środa 7.00  -  15.00
Czwartek 7.00  -  15.00
Piątek 7.00  -  13.00
 
Dyżur radcy prawnego
Poniedziałek 16.00  -  17.00
Po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu
 

 

Pierwsze spotkanie nowej Rady Nadzorczej

Odbyło się pierwsze spotkanie nowej Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.

22 maja br w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jana Sobieskiego odbyło się Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, w trakcie którego ukonstytuował się skład Prezydium Rady. Spośród 7 radnych zostało w trybie głosowania tajnego, wyłonione Prezydium Rady na lata 2023-2026 / trzy letnia kadencja/, w skład którego wchodzą:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej, funkcje tą powierzono Tadeuszowi Jasińskiemu,

- Zastępca Przewodniczącego RN, funkcję powierzono Adamowi Przybylskiemu,

- Sekretarz RN, funkcję powierzono Agnieszce Bogusz.

- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, funkcje powierzono Grzegorzowi Stanik.

Warto dodać, że powołano również - Przewodniczącego Komisji Pojednawczo-Społecznej, funkcję powierzono Markowi Frydryk oraz - Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielczymi, funkcję powierzono Kalinie Nowak.

W związku z uszczuploną ilością osób w Radzie Nadzorczej Przewodniczący poszczególnych Komisji będą działać również w pozostałych jako ich Członkowie, przynajmniej do chwili przepracowania i wprowadzenia zmian w regulaminach pracy poszczególnych Komisji.

 

Zmiany w Zarządzie

Zmiany w Zarządzie Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Batalia o ekonomiczne rozwiązania i zmiany statutowe w knurowskiej LWSM, skutkowały zmianami nad zmniejszeniem składu ilościowego z 15 na 7 osób w Radzie Nadzorczej, zmniejszeniu uposażenia dla członków RN, likwidacją Rad Osiedlowych oraz odwołaniem 15 osobowego składu Rady Nadzorczej.

Kolejnym krokiem, był wybór nowej 7 osobowej Rady Nadzorczej. Po jej wyborze i ukonstytuowaniu, w dniu 22 maja, odbyło się inauguracyjne Zebranie, na którym zostały podjęte decyzje związane m.in. ze zmianami w kierownictwie Spółdzielni. Odwołany został cały obecny Zarząd.

Zgodnie z obowiązującym prawem, koniecznym było niezwłoczne powołanie nowego , co też radni uczynili. Jego utworzenie, w głosowaniu tajnym, Radni Rady Nadzorczej zaproponowali, jednemu z Członków Grupy Inicjującej Zmiany - Arkadiuszowi Łyko. Powołano również Zastępców Prezesa w osobach: Krystyna Romańczuk, oddelegowana do pracy w Zarządzie Spółdzielni z Rady Nadzorczej/ oraz Iloną Skowronek /byłym Zastępcą Prezesa odwołanego Zarządu. Stanowisko Głównej Księgowej zachowała, obecna Główna Księgowa p. Janina Badura.

 

Walne Zgromadzenie

Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie uprzejmie informuje, że w dniach 21, 24, 25, 26, 27 kwietnia 2023 r. odbyło się pięcioczęściowe Walne Zgromadzenie Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.

 

Przetarg - ul. Aleja Piastów 8A/7– III piętro

Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

Mieszkanie o powierzchni użytkowej 34,70m2 składające się z 1 pokoju, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy ul. Aleja Piastów 8A/7– III piętro.

Cena wywoławcza 113.000,00 zł.

Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1000,00 zł.

Termin przetargu - 25.05.2023 r. o godz. 10:00.

Wadium w wysokości 13.000,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.

Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 24.05.2023 r. do godz. 15:00. Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 22.05.2023 r. od godz. 15:00 do 16:00 Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/. Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Organizacyjnych telefon (0-32) 235-14-25 wewn. 34. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

Zapytanie ofertowe - ul. Stefana Batorego 16

Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania w pn.:

Modernizacja poziomów instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Stefana Batorego 16 w Knurowie.

 

Zapytanie ofertowe - ul. Pocztowa 12 w Knurowie

Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych planowanych do wykonania w zakresie:

Docieplenie ścian zewnętrznych z remontem balkonów, wymianą balustrad i zadaszeniem balkonów ostatniej kondygnacji oraz kolorystyką elewacji budynku przy ul. Pocztowej 12 w Knurowie

Scroll to top