Wszelkie zgłoszenia awaryjne po godzinach pracy administracji społdzielni prosimy zgłaszać firmie SERWIS-SYSTEM - Tel. 660-504-502