Wszelkie zgłoszenia awaryjne po godzinach pracy administracji społdzielni prosimy zgłaszać firmie
SERWIS-SYSTEM - Tel. 660-504-502